VALIDÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Validácie

Akreditované merania sterilizačných zariadení na základe vyhlášky MZSR 553/2007 Z.z.

Kontrola účinnosti

V pravidelných intervaloch vykonávame kontrolu účinnosti sterilizácie vložením biologických indikátorov do komory.

Zber a likvidácia infekčného odpadu

Vykonávame zvoz a likvidáciu infekčného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.

validácia autoklávu

Po validácií sterilizačného zariadenia garantujeme, že výstupom je sterilná zdravotná pomôcka.

Okrem toho, že sterilizačné zariadenie prejde akreditačnou kontrolou, obdržíte aj certifikát o vykonaní validácie (kontroly) procesu sterilizácie, ktorý keď budete mať umiestnený na viditeľnom mieste je zárukou pre vašich pacientov a klientov, že robíte všetko pre ich maximálnu ochranu proti vírusom a infekciám. 

Výsledný  protokol obsahuje namerané údaje,  je to právny dokument, ktorý môže byť použitý k právnym úkonom.

Referencie