0949 403 602

info@slovbiz.sk

Validácie laboratórnych zariadení

Viac informácií

Akreditované laboratórium

Viac informácií

Služby

Validácie Revízie Kontrola účinnosti

Validácie

Validácie zdravotníckych a loboratórnych zariadení Validácie sterilizačných zariadení Akreditované skúšobné laboratórium SLOVbiz s. r. o. vykonáva validácie sterilizačných zariadení na základe vyhlášky MZSR 553/2007 Z. z., ktorá sa odvoláva na normu STN EN 17665-1. Cieľom validácie je preukázať, že jednotlivé fázy sterilizačného procesu vedú k očakávaným výsledkom.  Validácie vykonávame s najvyššou odbornosťou a kvalitou.  Výhody...

Viac informácí

Revízie

Revízie Revízie tlakových nádob Vykonávame revízie tlakových nádob na základe Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Predmetom tejto revízie je kontrola tesnosti všetkých spojov a funkčných častí. Intervaly:  – opakovaná vonkajšia prehliadka 1 x za rok  – vnútorná prehliadka 1 x za 5 rokov  – tlaková skúška 1x za 10 rokov

Viac informácií

Bioindikátory

Kontrola účinnosti sterilizácie (bioindikátory) Kontrola účinnosti sterilizácie sa musí vykonávať na základe vyhlášky MZSR 553/2007 Z. z. Kultivácia biologického indikátora prebieha v akreditovanom laboratóriu. Služba zahŕňa:  – dopravu potrebných indikátorov a pomôcok v pravidelných       intervaloch podľa vyhlášky – výber vhodnej simulačnej pomôcky, bioindikátora – kultivácia v akreditovanom laboratóriu – vystavenie protokolu:  originál aj...

Viac informácií