O nás

O nás

Spoločnosť SLOVbiz s.r.o. pôsobí na trhu viac ako 20 rokov. Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je validácia, revízia a kontrola zdravotníckej techniky. V laboratórnom a zdravotníckom prostredí sme často viazaní špecifickými predpismi a dodržiavaním generálnych plánov validácie. Práca v zdravotníctve je náročná a nesie so sebou veľkú zodpovednosť. Naša spoločnosť vykonáva merania, validácie zariadení, ktorou sa preverí či sú splnené podmienky procesu s platnou legislatívou a tým Vás aj odbremeníme aj od istej zodpovednosti. Nesieme plnú zodpovednosť za vykonané validácie , na ktoré sa klient môže spoľahnúť.

slovbiz

Akreditované laboratórium

Spoločnosť SLOVbiz s. r. o. je akreditované skúšobné laboratórium s Reg. No.: 606/S 394. VÝHODY AKREDITOVANÉHO SKUŠOBNÉHO LABORATÓRIA: – istota výsledkov zaistená pravidelnou, nezávislou certifikáciou, medzinárodne uznávanou agentúrou SNAS – medzinárodné uznávanie výsledkov akreditované skúšobné laboratórium SLOVbiz – je garantovaná oprávnenosť merania