KONTROLA ÚČINNOSTI STERILIZÁCIE

kontrola účinnosti sterilizácie

Kontrola účinnosti sterilizácie sa musí vykonávať na základe vyhlášky MZSR 553/2007 Z. z. 

Služba zahŕňa: 
– dopravu potrebných indikátorov a pomôcok v pravidelných  intervaloch podľa vyhlášky
– výber vhodnej simulačnej pomôcky, bioindikátora
– kultivácia v akreditovanom laboratóriu
– vystavenie protokolu:  originál aj elektoronicky 
– v prípade nevyhovujúceho bioindikátora, okamžité opakovanie skúšky