VALIDÁCIE LABORATÓRNYCH PRÍSTROJOV

Validácie vykonávame u nasledovných zariadení:

 sušiarne, chladničky, termostaty,  mrazničky, inkubátory, vodné kúpele, umývačky, termocyklery, centrifugy, myčky, práčky, mikroskopy a iné.

Každá  validácia zariadenia sa skladá zo špecifických skúšok, ktoré sú potrebné k preukázaniu, že prístroj vedie k očakávaným výsledkom. 

Meriame, napr.: teplotu, tlak, otáčky, vibrácie …