VALIDÁCIE STERILIZAĆNÝCH ZARIADENÍ

validácia autoklávu

Akreditované skúšobné laboratórium SLOVbiz s. r. o. vykonáva validácie sterilizačných zariadení na základe vyhlášky MZSR 553/2007 Z. z., ktorá sa odvoláva na normu STN EN 17665-1.

Cieľom validácie je preukázať, že jednotlivé fázy sterilizačného procesu vedú k očakávaným výsledkom.  Validácie vykonávame s najvyššou odbornosťou a kvalitou.