SLOVbiz

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Popredný partner pre kontrolu kľúčových procesov v zdravotechnike

Validácie

Validačné činnosti sú jedným zo základných aspektov kontroly priebehu procesu v zdravotníckych zariadeniach.

Kontroly účinnosti

Kontrola účinnosti sa vykonáva z ohľadom na schopnosť zahubiť všetky životaschopné organizmy po absolvovaní sterilizačného procesu.

Mechanické prehliadky

Prehliadky zahŕňajú kontrolu funkčnosti základných súčastí zariadení pre bezpečné používanie.

Pole pôsobnosti

Zdravotnícka technika

Validácia sterilizátoru
Sterilizačné zariadenia

Sme jediný akreditovaný subjekt na Slovensku oprávnený vykonávať merania teploty a tlaku v oblasti fyzikálnych parametrov v horúcovzduchových a parných sterilizátoroch.

Validácia centrifúgy
Laboratórne centrifúgy

Validácie laboratórnych centrifúg všetkých rozmerov a otáčok s prídavným chladením.

Validácia chladiarenských zariadení
Chladiace zariadenia

Validácia chladiacich zariadení od zdravotníckych chladničiek na uskladnenie krvi až po hlboko mraziace boxy s teplotou pod -80 °C.

Ostatná technika
Ostatné zariadenia

Laboratórne zariadenia: inkubátory, sušiarne, termostaty, laminárne boxy, tromboagitátory.

Akreditácia

Vrcholom odbornosti v segmente je legitímne osvedčenie o akreditácií, ktoré preukazuje najvyšší stupeň dôveryhodnosti a garancie v celkový proces od začiatku kontroly až po rezultát.

Osvedčenie o akreditácií

Merania zdravotníckych zariadení prebiehajú presne kalibrovanou meracou technikou, ktorá spĺňa najprísnejšie technické normy.

Je veľmi dôležité, aby ste mali istotu, že špecifický proces zariadenia spĺňa normatívu danú vyhláškou a zároveň výrobcom dané kritéria.

Výstupom validácie je právoplatný protokol, ktorý preukazuje, že proces prebieha, tak ako sa predpokladá.

kontakt

SLOVbiz s.r.o.

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Reg. No.: 606/S-394