Teplotné mapovanie skladu

Validácia teplôt

Teplotné mapovanie

Teplotné mapovanie je proces merania teplôt s cieľom overiť schopnosť priestoru udržiavať skladované produkty vo vopred stanovených teplotných podmienkach.

Prísne regulácie v odvetviach, kde sa uskladňujú produkty citlivé na teplotu, vyžadujú detailné mapovanie priestorov z hľadiska teplotnej distribúcie, aby sa odhalila akákoľvek teplotná anomália, ktorá má za následok nenávratné poškodenie drahých produktov.

Riešenia pre

Široké využitie v odvetviach, kde je potrebné overovať chladový reťazec.

Skladový priestor

Skladové priestory

Chladiaci priestor

Chladiace priestory

validácia teplôt

Aký význam má teplotné mapovanie?

Teplotné mapovanie poskytuje prevádzkovateľovi  istotu, že ich podmienky skladovania sú v súlade s regulačnými požiadavkami a akceptačnými kritériami.

Najväčší prínos má v miestach, kde je nevyhnutné udržiavať teplotnú stabilitu, z dôvodu skladovania produktov, ktoré sú citlivé na akékoľvek teplotné výkyvy.

Dokonca aj malé výkyvy teplôt, môžu viesť k problémom s bezpečnosťou skladovaných produktov a dodržiavaním predpisov. Teplota je kritický faktor, ktorý ovplyvňuje kvalitu produktov, čo znamená pri nesprávnych environmentálnych podmienkach znehodnotenie majetku.

Teplotná validácia skladu

validácia teplôt

Umiestenie monitorovacích senzorov

Vo farmaceutických odvetviach, kde sa pracuje s produktami citlivými na teplotu je kľúčové monitorovanie teplôt pomocou monitorovacích teplotných zariadení.

Teplotné mapovanie poskytuje nespochybniteľný dôkaz o tom, kde umiestniť monitorovacie systémy, pre čo najlepšie a najobjektívnejšie zaznamenávanie teplotných aktivít, ktoré počas celého roka poskytujú prevádzkovateľovi relevantný teplotný stav skladových priestorov. 

Práca s monitorovacím systémom si vyžaduje presné a podložené dáta, podľa ktorých sa rozhoduje o jeho umiestnení.

monitorovací systém teplôt

validácia teplôt

Zimné a letné teplotné mapovanie

Pre optimálne overenie skladových priestorov z hľadiska teplotných výkyvov sa podľa ustanovení WHO vykonávajú sezónne teplotné mapovania.

V ideálnom prípade by malo mapovanie prebiehať počas sezónneho teplotného extrému. Vtedy sa docielia hraničné situácie a posúdenie skladových priestorov je najobjektívnejšie.

Namerané hodnoty sezónnych mapovaní sú spravidla diametrálne odlišné. Porovnanie sezónnych mapovaní prináša možnosť omnoho lepšie pochopiť prúdenie vzduchu, teplotné výkyvy a rizikové oblasti.

validácia teplôt

Čo prináša teplotné mapovanie?

Okrem toho, že teplotné mapovanie chráni integritu produktov, poskytuje prehľad o teplých a studených miestach. Prináša riešenia pre teplotne nestabilné oblasti a zároveň určuje vhodnosť skladu uchovávať produkty.

Teplotné mapovanie je základná podmienka pri získavaní ISO certifikátov, je súčasťou dodržiavania chladového reťazca v rámci distribúcie tovaru, preukazuje partnerským odberateľom schopnosť bezpečne skladovať ich produkty a pripisuje spoločnostiam vysokú kredibilitu v oblasti uskladňovania produktov.

Pre kontrolné orgány, profesionálne audity je štúdium teplotného mapovania kľúčový dokument potvrdzujúci odbornú kvalifikáciu, že zariadenia s regulovanou teplotou sú spôsobilé na uskladnenie produktov.

Validácia skladu

Máte akékoľvek otázky ohľadne teplotného mapovania?

Neváhajte sa na nás obrátiť

kontakt

SLOVbiz s.r.o.

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Reg. No.: 606/S-394